Odměny

Účast v našem panelu je finančně odměňována. Výše jednotlivých odměn závisí na délce a náročnosti dotazníku - obvykle okolo 10 - 30 Kč. Vydělané peníze si můžete nechat zaslat na svůj účet po dovršení částky 150 Kč.

Nastřádané peníze nebo jejich část můžete také věnovat jedné z vybraných charitativních organizací. Seznam organizací není konečný a je pravidelně obměňován. Uvítal/a byste jiný charitativní projekt? Zašlete nám Váš tip na e-mail info@prosebe.cz.

V současné době máte možnost darovat naším prostřednictím svou odměnu těmto společnostem:

Celkem jsme již přispěli

Zvíře v nouzi

Sbírka Zvíře v nouzi podporuje Záchranné stanice pro divoké živočichy, které ročně přijmou tisíce zvířat zraněných či jinak poznamenaných střetem s lidskou civilizací. Stanice poskytují odbornou péči i zázemí pro postupné zotavení pacienta s cílem vypuštění zdravého zvířete zpět do volné přírody. Většina stanic je otevřena veřejnosti a informuje mimo jiné, jak tragickým střetům předcházet. Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz

62 448 kč
Konto Bariéry – Nadace Charty 77

Konto Bariéry – Nadace Charty 77 více než dvacet let pomáhá lidem s postižením. Přispívá na rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy bytů, škol a dalších veřejných budov. Podporuje projekty, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí se zdravotním handicapem. Více informací naleznete na www.kontobariery.cz

25 887 kč
Kapka naděje

Nadační fond Kapka Naděje poskytuje pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Více informací naleznete na www.kapkanadeje.cz

51 313 kč

Celkově jsme již díky Vám v letošním roce věnovali na charitativní účely částku 8 468 Kč.